KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

BOOKING
skupina.lamps@gmail.com 

TELEFÓNNE ČÍSLO
+421 950 589 662 (SK) 

+421 905 947 807 (EN)