2% LAMPS

2% z daní na podporu Slovenskej hudby

Naše občianske združenie LAMPS pomáha a podporuje kultúru na Slovensku. 

Podporujeme hudobné skupiny formou podpory pri nahrávaní a produkcií  skladieb a videoklipov. Podpora hudobným skupinám ohľadom organizovaní hudobných, spoločenských a voľnočasových aktivít.  Podpora pri zlepšení komunikácie, spolupráce a vzájomnej informovanosti medzi skladateľmi a interpretmi. 

Údaje potrebné na poukázanie 2 %  LAMPS:

Obchodné meno/názov: LAMPS
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50164163
Adresa/sídlo: Švabinského 20, 85101 Bratislava
Naše občianske združenie nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu. 

Číslo účtu: SK6183300000002501094331 Fio banka a.s 


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. 

  1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia.
  4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou 2%, ktoré nám môžete poukázať, vypíšte do VYHLÁSENIA.
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte poštou, alebo osobne do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

Ďakujeme 


POSTUP PRE FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Podnikatelia a právnické osoby podávajú vyhlásenie cez portál Finančnej správy - stačí vyplniť údaje nášho občianskeho združenia.

Ďakujeme.


Údaje:

Obchodné meno/názov: LAMPS
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50164163
Adresa/sídlo: Švabinského 20, 85101 Bratislava
Naše občianske združenie nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

Číslo účtu: SK6183300000002501094331 Fio banka a.s V prípade že nám chcete poslať finančný dar na činnosť nášho občianskeho združenia LAMPS, môžete kedykoľvek a v akejkoľvek výške na číslo účtu: SK6183300000002501094331 Fio banka a.s 


ĎAKUJEME

LAMPS / Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky